Brandman släcker eld

Augusti: Handlarens säkerhet och brandskyddsrond

Under augusti ger vi förslag på åtgärder en handlare kan vidta för att öka säkerhet runt sin person. Vi rekommenderar också att ni går en brandskyddsrond. Ta hjälp av våra checklistor. 

Checklistor för respektive säkerhetsområde hittar du här.

  • Använd checklistan Handlarens säkerhet för att se vilka åtgärder du som handlare kan vidta för att öka säkerheten runt din person.
  • Gå en brandskyddsrond och ta hjälp av checklistan Brandskyddsrond.

För att underlätta för dig rekommenderar vi att du delar upp säkerhetsarbetet per månad. Här hittar du årsplanen för hur arbetet kan gå till.

Genomför arbetet tillsammans med dina medarbetare. Notera eventuella brister och gör en handlingsplan. Svensk Handel Säkerhetscenter svarar gärna på frågor kring månadens arbete via telefon eller e-post: sakerhet@svenskhandel.se

Kategori: Säkerhet