Januari: Organisation, personal och utbildning

Under januari rekommenderar vi att ni ser över butikens säkerhetsorganisation, säkerhetsrelaterade personalfrågor och säkerhetsutbildningar. Ta hjälp av våra checklistor: organisation, personal och utbildning. 

När riskbedömde ni butiken senast?
Om du inte har riskbedömt butiken den senaste tiden så rekommender vi att ni använder vårt verktyg för att beräkna risken för brott. Du får på så sätt en indikation på vilka områden som behöver prioriteras i säkerhetsarbetet.

Checklistor för respektive säkerhetsområde hittar ni här.

  • Använd checklista Organisation för att säkerställa att butikens säkerhetsorganisation är tillfredställande.
  • Se över de butiksspecifika säkerhetsfrågorna i checklista Personal.
  • Kontrollera därefter butikens status när det gäller säkerhetsutbildningar med hjälp av checklista Utbildning.

För att underlätta för dig rekommenderar vi att du delar upp säkerhetsarbetet per månad. Här hittar du årsplanen för hur arbetet kan gå till.

Genomför arbetet tillsammans med dina medarbetare. Notera eventuella brister och gör en handlingsplan. Svensk Handel Säkerhetscenter svarar gärna på frågor kring månadens arbete via telefon eller e-post: sakerhet@svenskhandel.se

Kategori: Säkerhet