Sokoptimering

Vilseledande försäljning av sökoptimering och Google Ads

Säkerhetscenter får just nu in många anmälningar rörande företag som säljer sökoptimeringstjänster, även kallat SEO (Search Engine Optimation) alternativt erbjuder Google Ads.

Säljarna kan vara påstridiga och tjänsten som erbjuds är ofta att företagets hemsida ska komma högst upp i listan vid potentiella kunders Google-sökningar, alternativt synas bättre när kunder söker på företag i samma bransch.

Initialt ber SEO-företagen om inloggningskoderna till företagets hemsida för att där kunna lägga in sökord. Därefter är det ofta oklart för många av de drabbade kunderna vilka tjänster som utöver det initiala arbetet ingår i de löpande månatliga abonnemang som de bundit sig för.

Svensk Handel rekommenderar: 

  • Stressa aldrig igenom ett samtal med en telefonförsäljare utan ta dig tid och ställ frågor
  • Kontrollera vad som ingår i tjänsten och i det löpande abonnemanget
  • Be att få alla papper hemskickade till dig så du har möjlighet att läsa igenom allt i lugn och ro
  • Om en säljare uppger att erbjudandet endast är giltigt idag och endast via telefon bör man rimligtvis tänka efter både en och två gånger
  • Har du förbundit dig till ett avtal som du anser vara vilseledande eller bedrägligt, bestrid fakturan och skicka en kopia av bestridandet till varningslistan@svenskhandel.se

Du kan läsa mer om hur du bestrider en faktura i appen Säkerhetscenter. Klicka på ”Checklistor” och därefter ”Bluffakturor”. Du kan även anmäla via appen, om du har drabbats.

Om du inte redan har appen Säkerhetscenter kan du ladda ner den. 
För iPhone / Android  – anmäl brott, ta del av varningar, information och tips.

 

Publicerad: 2020.12.11 Senast uppdaterad: 2020.12.11

Skriv en kommentar