Bedrägliga återköp

Samma varor returneras flertalet gånger

Just nu får Svensk Handel in rapporter om upprepade försök till falska återköp i Växjö med omnejd. Varorna som man försöker returnera är relativt dyra och i majoriteten av anmälningarna hävdar man att varorna köpts i en annan butik och att kvitto saknas. Många gånger uppvisas dock en bild på ett kvitto som eventuellt återanvänds av flertalet gärningspersoner.

Rekommendationer

  • Informera er personal om bedragarens tillvägagångssätt
  • Kräv alltid kvitto vid återköp
  • En reklamation kan lämnas tillbaka med stöd av exempelvis ett kontoutdrag. När det gäller regler för öppet köp sätter butiken själv upp dessa i avtalet med kunden (vid köpet). Det går alltså utmärkt att kräva originalkvitto av kunden för att få lämna tillbaka en vara
  • Fråga om kunden är medlem, köpet kan synas på medlemskontot
  • Kontantåterköp bör alltid kvitteras av kund, säljare och ansvarig. Kontrollera att namn och telefonnummer är tydligt textat
  • Gå igenom kamerabilderna för att se om personen hade med sig varorna in i butiken eller inte. Om möjligt, se om personen plockar på sig varorna i butiken
  • Om ni saknar bevis för att personen plockat på sig varorna i butik är det mycket svårt att göra mer. Se till att personalen vet hur långt de får gå så att inte viktiga kundrelationer äventyras (eller juridiska gränser överträds)
  • Kamerabilder kan alltid analyseras senare och polisanmälan upprättas när brottet har konstaterats
  • Se över möjligheten att ha en kassa för byten och återköp utanför butiken. Skylta tydligt att byten och återköp endast sker vid denna kassa, ej i butiken.
  • Anmäl via appen och tipsa era butiksgrannar om ni drabbas!
Publicerad: 2020.07.09 Senast uppdaterad: 2020.09.11

Skriv en kommentar