Ersättningskrav pga av användning av upphovsrättsskyddade bilder

Vad gäller egentligen när man använder bilder från nätet?

Säkerhetscenter har tagit emot en hel del frågor gällande vad som gäller vid nyttjandet av andras bilder. Den senaste tiden har en hel del företagare fått kravbrev hemskickade där det påstås att de använt upphovsrättsskyddat material på sin hemsida och att det därför är dags att betala. Det gäller därför att ha lite koll på vad som gäller.

Upphovsrätten är grundläggande för att fotografer ska få betalt för sitt arbete. Upphovsrätten består av två delar; den ideella rätten och den ekonomiska. Den ideella rätten handlar om att man som fotograf har rätten till att bli erkänd som upphovsman av bilden. Det vill säga att denne blir namngiven i samband med att bilden används. Den ideella rätten innebär även att man som upphovsman kan motsäga sig att bilden ändras på något sätt eller att den visas för allmänheten. Den ideella rätten kan inte överlåtas. Den ekonomiska rätten är däremot något man som fotograf kan överlåta till en annan part. Den rättigheten styr över hur bilden får kopieras och huruvida den får göras tillgänglig för allmänheten.

I många av de klagomål och frågor vi mottagit har de drabbade blivit informerade om att de har använt upphovsrättsskyddade bilder utan att betala för bilden eller ange vem som är upphovsman. Därför har ett krav på ersättning skickats ut. I de flesta ärenden vi har granskat har kraven varit legitima, det vill säga företaget har använt en bild som varit upphovsrättsskyddad och man har missat att betala för användandet. I några fall råder det dock stor osäkerhet kring om bilden verkligen har varit upphovsrättsskyddad och även kravens storlek (priset) har skapat förvirring.

Rekommendationer:

  • Är du säker på att du har rätt att använda bilden, exempelvis om du själv har tagit bilden, om du har fotografens tillstånd att använda eller om du har betalat för att använda den, kontakta företaget och informera dem om det. Bestrid kraven och visa upp bevis om du redan har betalt för bilden.Det är viktigt är att inkomma med dokumentation om en giltig licens finns till bilden.
  • Har du använt en bild utan tillstånd, dvs. inte kan bevisa att du köpt eller tagit bilden själv, ta bort bilden från din hemsida och meddela företaget detta.Bifoga dokumentation som visar att bilden är borttagen. Kontakta företaget och förhandla om storleken på ersättningen. Ersättningen ska baseras på ett antal olika faktorer, bland annat vilken ekonomisk vinning ni har haft genom att nyttja bilden. Om bilden har använts i sammanhang där den ekonomiska vinsten har varit liten ska också kostnaden sänkas kraftigt. Se det första kravet som ett förslag på ersättning, förhandla er fram till en skälig nivå för just er. 
Publicerad: 2020.08.21 Senast uppdaterad: 2020.09.11

Skriv en kommentar