Falska återköp i Norrköping

Går in och tar varor för att sedan returnera dessa

Just nu får vi på Säkerhetscenter in anmälningar där en gärningsperson går in i butiker och tar varor, för att sedan returnera dessa utan kvitto. Det går till så att gärningspersonen kommer in i butiken och går runt ett tag. Därefter plockar han på sig en vara, går fram till kassan och vill returnera den. När personalen ber om kvittot säger gärningspersonen att han ska ringa sin fru som har kvittot, men han får naturligtvis inte tag på henne. Han lämnar då varan vid disken för att försöka leta upp sin fru. Efter ett tag kommer gärningspersonen tillbaka utan kvitto. När han nekas återköp tar han med sig varan från butiken, utan att betala för den.

Rekommendationer

  • Informera er personal om bedragarens tillvägagångssätt
  • Kräv alltid kvitto vid återköp
  • En reklamation kan lämnas tillbaka med stöd av exempelvis ett kontoutdrag. När det gäller regler för öppet köp sätter butiken själv upp dessa i avtalet med kunden (vid köpet). Det går alltså utmärkt att kräva originalkvitto av kunden för att få lämna tillbaka en vara
  • Fråga om kunden är medlem, köpet kan synas på medlemskontot
  • Kontantåterköp bör alltid kvitteras av kund, säljare och ansvarig. Kontrollera att namn och telefonnummer är tydligt textat
  • Gå igenom kamerabilderna för att se om personen hade med sig varorna in i butiken eller inte. Om möjligt, se om personen plockar på sig varorna i butiken
  • Om ni saknar bevis för att personen plockat på sig varorna i butik är det mycket svårt att göra mer. Se till att personalen vet hur långt de får gå så att inte viktiga kundrelationer äventyras (eller juridiska gränser överträds)
  • Kamerabilder kan alltid analyseras senare och polisanmälan upprättas när brottet har konstaterats
  • Se över möjligheten att ha en kassa för byten och återköp utanför butiken. Skylta tydligt att byten och återköp endast sker vid denna kassa, ej i butiken.
  • Anmäl via appen och tipsa era butiksgrannar om ni drabbas!
Publicerad: 2020.08.25 Senast uppdaterad: 2020.09.11

Skriv en kommentar