Falska sedlar i Halmstad

Var uppmärksam vid högre valörer

Anmälningar rörande falska 500-lappar fortsätter att inkomma till Säkerhetscenter. Denna gången är det handlare i Halmstad som mottagit de falska sedlarna. I de flesta fall har tillverkarna misslyckats med att imitera säkerhetsbandet, vars motiv ska växla mellan KR och en kungakrona när du vickar på sedeln,

Rekommendationer:

  • Var noga med att kontrollera sedlar. När du kontrollerar en sedel bör du granska flera säkerhetsdetaljer i kombination. På www.riksbank.se kan du läsa mer om säkerhetsdetaljerna.
  • Om du upptäcker en falsk sedel, ta inte emot den. Informera lugnt innehavaren att sedeln i fråga är skadad/saknar en del detaljer/känns annorlunda och att du därför inte kan ta emot den. Fråga om kunden har en annan sedel eller kanske kan betala med kort?
  • Försök inte beslagta sedlarna eller ingripa mot innehavaren då detta är förenat med stor risk.
  • Om du kommit i kontakt med en falsk sedel, antingen att du upptäcker och nekar köp eller har tagit emot, polisanmäl! Lättast är att polisanmäla direkt i appen
Publicerad: 2020.07.28 Senast uppdaterad: 2020.09.11

Skriv en kommentar