Vilseledande försäljning av elavtal

Skyhöga avgifter och långa uppsägningstider

Säkerhetscenter har under lång tid tagit emot klagomål från företagare runt om i Sverige som lurats in i dyra elavtal. Elavtal som dessutom är väldigt svåra att ta sig ur. Försäljningen av elavtalen sker oftast över telefon. Säljare ringer upp, företrädelsevis småföretagare, och erbjuder billigare el samt samfakturering för att underlätta för kunden. I majoriteten av klagomålen vi fått in hävdar säljaren att han ringer från ens befintliga leverantör vilket han alltså inte gör. I samtalet erbjuds kunden billigare elpris och säljaren trycker mycket på att avtalet inte har någon bindningstid. När första fakturan sedan kommer visar det sig att elen är betydligt dyrare än vad som utlovats, inte sällan 2-3 gånger dyrare än ens befintliga elpris. Det stämmer att avtalet saknar bindningstid men däremot visar det sig att uppsägningstiden ligger på mellan 24-36 månader. I en del fall har man skickat en länk för att kunden ska kunna läsa mer om avtalet men länken har istället använts som en bekräftelse på att avtal slutits. Det är ofta svårt att komma i kontakt med kundtjänst och väldigt snart kommer det hot om att stänga av elen om man inte betalar.

Rekommendationer:

 

 

  • Kontrollera de uppgifter som säljaren presenterar innan du tackar ja till något
  • Inget erbjudande gäller ”endast idag”, låt dig inte stressas till att tacka ja
  • Låt dig inte heller stressas att skriva under eller sms-godkänna ett avtal som du inte läst igenom 
  • Har du förbundit dig till ett avtal du anser vara vilseledande eller bedrägligt, bestrid fakturan och skicka en kopia av bestridandet till varningslistan@svenskhandel.se
  • Med anledning av det stora antalet klagomål som kommit in har Konsumenternas Energimarknadsbyrå gått ut med en väldigt bra vägledning kring de vanligaste frågorna kopplade till vilseledande försäljning av elavtal Vägledning

Har du också drabbats? Anmäl via appen!

Publicerad: 2020.06.22 Senast uppdaterad: 2020.09.11

Skriv en kommentar