Ökning av hot och våld i butik

Svensk Handel Säkerhetscenter vill påminna om några viktiga förhållningsregler när butiker utsätts för hot och våld

Just nu får Svensk Handel Säkerhetscenter in många anmälningar om hot och våld. Det är bland annat situationer där personer blir påkomna med att stjäla, där personer nekas köp av till exempel tobak eller alkohol, eller där personer kommer in i butiker och har en hotfull attityd. 

Svensk Handel Säkerhetscenter vill påminna om några viktiga förhållningsregler när butiker utsätts för hot och våld:

  • Samtala med personalen så att alla har en klar och tydlig bild av företagets policy kring hur hotfulla situationer ska hanteras
  • Grunden i att bemöta hotfulla individer är att inte ta några onödiga risker. Ge personalen mandat att avbryta och backa undan så snart en situation känns hotfull
  • Samtala om hur en situation kan hanteras för att den inte ska eskalera. Prata om hur ni bemöter någon som försöker stjäla, är påverkad av alkohol eller droger eller bara är aggressiv. Låt personalen tipsa varandra om hur man kan uttrycka sig för att undvika konfrontation.
  • Alla händelser med hot eller våld ska anmälas till arbetsgivaren. Använd gärna appen och nyttja möjligheten att få överblick över alla anmälningar om du är arbetsgivare
  • Samtliga allvarliga tillbud ska rapporteras till Arbetsmiljöverket snarast
  • Låt er inte bli avtrubbade och acceptera allt grövre händelser. Ha en nolltolerans mot hot och våld mot personalen. Polisanmäl allt!
  • Driv på för att det ska rubriceras som rån i de fall där gärningspersoner som har stulit, även har använt hot eller våld för att få med sig bytet (motvärnsrån). Låt det inte bli en ringa misshandel/ofredande och ringa stöld. 
Publicerad: 2020.06.16 Senast uppdaterad: 2020.06.16

Skriv en kommentar