Ökade köttstölder

Internationella stöldligor riktar in sig på kött i flera delar av landet

Svensk Handel Säkerhetscenter har fått information om att stölder av kött har ökat den senaste tiden. Internationella stöldligor har ertappats i Stockholms län (olika delar), Uppsala, Gävle, Göteborg och Malmö den senaste månaden.

Vi ser att dessa rör sig snabbt mellan olika delar av Sverige. Exempelvis längs E4-stråket (från Norrland till Malmö) och E6-stråket (från Halmstad till Malmö med Göteborg som särskilt fokusområde) och hela Stockholms län generellt.

Gärningspersonerna använder preparerad klädsel för att snabbt släppa ner godset. De passar även på att stjäla andra varor, till exempel kosmetika, med hjälp av foliepreparerade väskor och innerfickor.

Vi ser att gärningspersonerna använder fordon på parkeringar som omlastningsplats för stölder i flera butiker. Ibland är det flera tjuvar som jobbar i olika butiker samtidigt och har bilen som återsamlingsplats och mellanförvaring. Många gånger jobbar de också tillsammans för att avleda personalens uppmärksamhet.

Rekommendationer:

  • Informera er personal och var uppmärksamma
  • Om någon tittar efter dig i butiken, gå dit. Det är antingen en kund som behöver hjälp eller en tjuv som vill ha dig under uppsikt
  • Se till att butiken har ett system eller rutin för hur personalen ska kunna påkalla varandras uppmärksamhet vid misstanke om stöld
  • Gör en ”svinnkarta” för att kartlägga stölderna
  • Se till att personalen går förbi de ”hotspots” som svinnkartan visar
  • Överväg att sätta upp speglar eller kameror vid dolda utrymmen
  • Placera stöldbegärliga varor väl synliga så att personalen har varorna under uppsikt.
  • Väktare vid handelsplatser bör vara vaksamma för fordon på parkeringen som används som omlastningsplats för stölder i flera butiker
  • Har du drabbats, eller har du något tips? Anmäl via appen!
Publicerad: 2020.03.31 Senast uppdaterad: 2020.04.15

Skriv en kommentar