Kontroll av 500-sedel

Falska 500-lappar i Halland

Anmälningar rörande falska 500-lappar som saknar flertalet säkerhetsdetaljer fortsätter att inkomma till Säkerhetscenter. Denna gången är det handlare i Halland som mottagit de falska sedlarna

Sedlarna är i majoriteten av fallen tillverkade av sämre papperskvalitet och saknar en eller flera säkerhetsdetaljer.

Svensk Handels rekommendationer

  • Var noga med att kontrollera sedlar. När du kontrollerar en sedel bör du granska flera säkerhetsdetaljer i kombination. På www.riksbank.se kan du läsa mer om säkerhetsdetaljerna.
  • Om du upptäcker en falsk sedel, ta inte emot den. Informera lugnt innehavaren att sedeln i fråga är skadad/saknar en del detaljer/känns annorlunda och att du därför inte kan ta emot den. Fråga om kunden har en annan sedel eller kanske kan betala med kort?
  • Försök inte beslagta sedlarna eller ingripa mot innehavaren då detta är förenat med stor risk.
  • Om du kommit i kontakt med en falsk sedel, antingen att du upptäcker och nekar köp eller har tagit emot, polisanmäl! Lättast är att polisanmäla direkt i appen!

Om du inte redan har appen Säkerhetscenter kan du ladda ner den. 
För iPhone / Android  – anmäl brott, ta del av varningar, information och tips.

Publicerad: 2020.11.11 Senast uppdaterad: 2020.11.11

Skriv en kommentar