Systematiska köttstölder i Södertälje

Säkerhetscenter får just nu in många anmälningar som tyder på systematiska köttstölder i Södertälje. Det finns indikationer på att köttet säljs vidare till närliggande butiker och restauranger.

Just ni får vi på Säkerhetscenter in anmälningar rörande två personer som går runt i olika livsmedelsbutiker i Södertälje med avsikt att stjäla kött.

Gärningspersonerna, i det här fallet två män, går in i butiken och har med sig en stor väska. De tar en rullkorg och går bort till köttavdelningen där de fyller korgen med företrädelsevis ryggbiff och oxfilé. De tar sig därefter till en undanskymd plats i butiken där de lastar över allt kött i den medhavda väskan. Därefter lämnar de kallt butiken utan att betala.

Rekommendationer:

 • Informera er personal och var uppmärksamma
 • Var uppmärksam på om det är någon som går runt med väska i butiken
 • Var uppmärksam på om någon lämnar en väska vid entrén till butiken
 • Om någon tittar efter dig i butiken, gå dit. Det är antingen en kund som behöver hjälp eller en tjuv som vill ha dig under uppsikt
 • Se till att butiken har ett system eller rutin för hur personalen ska kunna påkalla varandras uppmärksamhet vid misstanke om stöld
 • Gör en ”svinnkarta” för att kartlägga stölderna
 • Se till att personalen går förbi de ”hotspots” som svinnkartan visar
 • Överväg att sätta upp speglar eller kameror vid dolda utrymmen
 • Placera stöldbegärliga varor väl synliga så att personalen har varorna under uppsikt.
 • Väktare vid handelsplatser bör vara vaksamma för fordon på parkeringen som används som omlastningsplats för stölder i flera butiker
 • Har du drabbats, eller har du något tips? Anmäl via appen!
Publicerad: 2020.09.29 Senast uppdaterad: 2020.09.29

Skriv en kommentar