Bedrägerier i samband med återköp

Just nu får Svensk Handel in flertalet rapporter om falska återköp i Stockholm.

Gärningspersoner går in i butiken och plockar på sig en eller flera varor. Därefter går de iskallt fram för att returnera varorna i kassan. Om man ber om kvitto så säger personen att det saknas. Om kassabiträdet godkänner ett återköp trots att det saknas kvitto, så får gärningspersonen pengar för något som denne har stulit. Om inte så tar gärningspersonen varorna och går ut ur butiken, vilket resulterar i att butiken blir av med dessa i stället.

Rekommendationer

  • Informera er personal om bedragarens tillvägagångssätt
  • Kräv alltid kvitto vid återköp
  • En reklamation kan lämnas tillbaka med stöd av exempelvis ett kontoutdrag. När det gäller regler för öppet köp sätter butiken själv upp dessa i avtalet med kunden (vid köpet). Det går alltså utmärkt att kräva originalkvitto av kunden för att få lämna tillbaka en vara
  • Fråga om kunden är medlem, köpet kan synas på medlemskontot
  • Kontantåterköp bör alltid kvitteras av kund, säljare och ansvarig. Kontrollera att namn och telefonnummer är tydligt textat
  • Gå igenom kamerabilderna för att se om personen hade med sig varorna in i butiken eller inte. Om möjligt, se om personen plockar på sig varorna i butiken
  • Om ni saknar bevis för att personen plockat på sig varorna i butik är det mycket svårt att göra mer. Se till att personalen vet hur långt de får gå så att inte viktiga kundrelationer äventyras (eller juridiska gränser överträds)
  • Kamerabilder kan alltid analyseras senare och polisanmälan upprättas när brottet har konstaterats
  • Se över möjligheten att ha en kassa för byten och återköp utanför butiken. Skylta tydligt att byten och återköp endast sker vid denna kassa, ej i butiken.
  • Anmäl via appen och tipsa era butiksgrannar om ni drabbas!
Nina Jelver
Publicerad: 2021.12.07 Senast uppdaterad: 2021.12.07