Stora köttstölder, just nu i Stockholm

Fyller kundkorgar med kött för att sedan lasta över i väskor vid dolda utrymmen.

Just nu får vi på Säkerhetscenter in många anmälningar om stora köttstölder i Stockholmsområdet. Gärningspersonerna som jobbar i par går in i butikerna med cirka 30 sekunders mellanrum och tar varsin kundkorg. Därefter turas de om att ta rundor förbi köttet, som de lägger ner i sina korgar. Vi ser att de täcker över köttet med exempelvis tunnbröd. När de har fyllt sina korgar med kött så går de till ett dolt utrymme. En håller då utkik medan den andre lastar över köttet i medhavd väska.

Korgarna lämnas kvar och på vägen ut betalar de för en liten billig vara. Gärningspersonerna går sedan lugnt ut ur butiken med väskan full av kött.

Vi ser att de framförallt riktar in sig på nöt och lammkött.

Rekommendationer:

  • Informera er personal
  • Var uppmärksam på om det är någon som går runt med väska i butiken
  • Om någon tittar efter dig i butiken, gå dit. Det är antingen en kund som behöver hjälp eller en tjuv som vill ha dig under uppsikt
  • Se till att butiken har ett system eller rutin för hur personalen ska kunna påkalla varandras uppmärksamhet vid misstanke om stöld
  • Gör en ”svinnkarta” för att kartlägga stölderna
  • Se till att personalen går förbi de ”hotspots” som svinnkartan visar
  • Överväg att sätta upp speglar eller kameror vid dolda utrymmen
  • Placera stöldbegärliga varor väl synliga så att personalen har varorna under uppsikt
  • Har du drabbats, eller har du något tips? Anmäl via appen!
Publicerad: 2021.01.29 Senast uppdaterad: 2021.02.17

Skriv en kommentar