Falska 500-lappar i Stockholm

Var uppmärksam vid högre valörer.

De senaste månaderna har antalet anmälningar rörande falska sedlar ökat kraftigt från handlare runt om i Sverige. Svensk Handel Säkerhetscenter har under veckan fått in flertalet anmälningar från handlare i Stockholm rörande falska 500-lappar. Sedlarna är i majoriteten av fallen tillverkade av sämre papperskvalitet och saknar en eller flera säkerhetsdetaljer. Trots att sedlarna många gånger är av bristfällig kvalitet är de svåra att upptäcka. Sannolikt spelar den minskade kontanthanteringen inom handeln en stor roll.

Rekommendationer

  • Var noga med att kontrollera sedlar. När du kontrollerar en sedel bör du granska flera säkerhetsdetaljer i kombination. På www.riksbank.se kan du läsa mer om säkerhetsdetaljerna.
  • Om du upptäcker en falsk sedel, ta inte emot den. Informera lugnt innehavaren att sedeln i fråga är skadad/saknar en del detaljer/känns annorlunda och att du därför inte kan ta emot den
  • Försök inte beslagta sedlarna eller ingripa mot innehavaren då detta är förenat med stor risk
  • Om du kommit i kontakt med en falsk sedel, antingen att du upptäcker och nekar köp eller har tagit emot, polisanmäl! Lättast är att polisanmäla direkt i appen!
Publicerad: 2021.07.16 Senast uppdaterad: 2021.07.16