Falska sedlar i Stockholm

Saknar flertalet säkerhetsdetaljer.

De senaste månaderna har antalet anmälningar från handlare rörande falska 500-lappar ökat runt om i Sverige. Trots att sedlarna många gånger är av bristfällig kvalitet är de svåra att upptäcka. Sannolikt spelar den minskade kontanthanteringen inom handeln en stor roll. I takt med att kontantbetalningar i handeln minskar blir många ovana vid att hantera sedlar. Kunskapen om hur en äkta sedel känns och ser ut kan i vissa fall vara begränsad, vilket bedragare försöker utnyttja. Majoriteten av sedlarna uppges vara av sämre kvalitet och saknar vattenstämpel alternativt säkerhetstråd. Papperskvaliteten bedöms även avvika från äkta 500-lappar.

Rekommendationer:

  • Var noga med att kontrollera sedlar. När du kontrollerar en sedel bör du granska flera säkerhetsdetaljer i kombination. På www.riksbank.se kan du läsa mer om säkerhetsdetaljerna.
  • Om du upptäcker en falsk sedel, ta inte emot den. Informera lugnt innehavaren att sedeln i fråga är skadad/saknar en del detaljer/känns annorlunda och att du därför inte kan ta emot den. Fråga om kunden har en annan sedel eller kanske kan betala med kort?
  • Försök inte beslagta sedlarna eller ingripa mot innehavaren då detta är förenat med stor risk.
  • Om du kommit i kontakt med en falsk sedel, antingen att du upptäcker och nekar köp eller har tagit emot, polisanmäl! Lättast är att polisanmäla direkt i appen!
Nina Jelver
Publicerad: 2022.01.25 Senast uppdaterad: 2022.01.25