Varning - magneter används för att plocka bort varularm i Karlstad

Just nu får vi på Säkerhetscenter in många anmälningar där gärningspersoner använder sig av magneter för att plocka bort larm från varor.

Det går till så att de plockar på sig varor och tar sig till en skymd plats i butiken, bland annat provrum, för att plocka bort larm med hjälp av en medhavd magnet. Vi ser att de brukar lägga varularmen i fickor på plagg som de lämnar kvar i butiken. Gärningspersonerna går sedan lugnt ut ur butiken med varorna som ofta har packats ner i medhavd ryggsäck/väska eller påse.

Rekommendationer

  • Informera er personal
  • Var uppmärksam på personer som går runt med ryggsäck/väska i butiken
  • Om någon tittar efter dig i butiken, gå dit. Det är antingen en kund som behöver hjälp eller en tjuv som vill ha dig under uppsikt
  • Se till att butiken har ett system eller rutin för hur personalen ska kunna påkalla varandras uppmärksamhet vid misstanke om stöld
  • Kontrollera plagg som lämnas kvar när kund lämnar provrummet
  • Gör en ”svinnkarta” för att kartlägga stölderna
  • Se till att personalen går förbi de ”hotspots” som svinnkartan visar
  • Överväg att sätta upp speglar eller kameror vid dolda utrymmen
  • Placera stöldbegärliga varor väl synliga så att personalen har varorna under uppsikt.
  • Har du drabbats, eller har du något tips? Anmäl via appen!
Jonny Forsberg
Publicerad: 2022.06.10 Senast uppdaterad: 2022.06.14