Bedragare skickar sms och uppger att de kommer från Swish

Säkerhetscenter har fått in flertalet anmälningarna från privatpersoner och företagare som mottagit sms med uppmaning om att nya konton kopplats till befintligt Swishnummer. 

I sms som ser ut att komma från Swish uppmanas man att kontakta dem via ett angivet nummer om detta inte är korrekt. Under samtalet som ger sken av att äga rum i brottsförebyggande syfte ombeds man att verifiera sig via BankID men vad bedragarna egentligen är ute efter är att komma åt inloggningsuppgifterna.

Rekommendationer

  • Swish ringer aldrig upp eller skickar SMS till sina användare.
  • Om du skulle drabbas av följande upplägg, avsluta samtalet och polisanmäl händelsen direkt. 
  • Om du får ett sms med en uppmaning om att ringa upp via ett visst telefonnummer, exempelvis till din bank. Leta då upp telefonnumret till den du ska kontakta en annan väg (exempelvis via hemsidan) och ring det numret i stället. Detta för att säkerställa att du inte ringer en bedragare.
  • Har du mottagit ett sms med en länk, radera det! Så länge du inte har klickat på länken är det ingen fara. Har du däremot klickat på länken och uppgivit dina kort- eller inloggningsuppgifter bör du kontakta din bank omedelbart.
Dan Eriksson
Publicerad: 2022.11.09 Senast uppdaterad: 2022.11.09