Falska sms, samtal och mejl från "din bank"

Falska sms uppmanar dig att verifiera dig med BankID. Säkerhetscenter har den senaste veckan fått in ett flertal anmälningar från företagare som mottagit falska sms och mejl från bedragare som utger sig för att företräda din bank.

I samtliga fall uppmanas mottagaren att kontakta banken på angivet nummer. Under det efterföljande samtalet ombeds man att använda sitt BankID eller kortläsare för att verifiera sig. Anledningarna kan skilja sig åt: Det kan handla om en felaktig betalning, en säkerhetsrisk rörande kontot eller förnyelse av BankID.

Dessvärre innebär inloggningen att bedragarna i många fall skapar ett nytt BankID i offrets namn och därefter tömmer samtliga konton.

Dagens telefoner sorterar och presenterar inte meddelanden efter vilket nummer de kommer från, utan efter vilket avsändarnamn de har. Därför kan sms från bedragare som använder ett falskt avsändarnamn, hamna i samma meddelandetråd i din telefon som ett riktigt sms från det företaget. Det kan därför vara väldigt svårt att avgöra vem som är den verkliga avsändaren.

Rekommendationer:

  • Använd aldrig ditt BankID på uppmaning av någon som oväntat kontaktar dig.
  • Lämna aldrig ut koder från bankdosan och låna aldrig ut ditt BankID till någon annan.
  • Om du får ett sms med en uppmaning om att ringa upp via ett visst telefonnummer, exempelvis till din bank. Leta då upp telefonnumret till den du ska kontakta via en annan källa (exempelvis via hemsidan) och ring det numret i stället.
  • Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den har personliga uppgifter om dig. Bedragare kan hitta information på nätet för att lura dig.
  • Aktivera notiser från BankID för att få kontroll på om ett BankID aktiveras för ditt personnummer, det gör du under inställningar i din telefon.

Tänk på att:

När man skriver under något ska man alltid läsa vad man skriver under innan man signerar (skriver in sin kod). Utöver att du aldrig ska logga in och använda kortläsare eller mobilt BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig, så behöver du tänka på följande: 

  • Kontrollera alltid mot vilken tjänst du loggar in – står högst upp i din BankID app. 
  • Kontrollera även alltid noggrant i din BankID app vad du skriver under/signerar.

Vem tog kontakten? Är det du själv som tagit initiativet och du följer ovan steg är det säkert. Men, är det någon som ringer dig och säger åt dig att utföra något, då behöver du vara uppmärksam.

 

Nina Jelver
Publicerad: 2022.11.10 Senast uppdaterad: 2022.11.10