Flera bedrägerier mot livsmedelsbutiker genom ansökan om kundkredit

Svensk Handel Säkerhetscenter har nyligen fått in flera anmälningar där ett företag eller förening ansöker om kundkredit utan att ha för avsikt att betala.

I ett av fallen fick en livsmedelsbutik ett samtal från en person som utgav sig för att driva ett företag och vill starta ett företagskonto i samma butik. Personen bifogade via mejl ifyllda dokument som krävs för att bli företagskund. Livsmedelsbutiken upptäckte inget avvikande med det ansökande företag och la upp kunden som företagskund. Därefter skapades ett kundkort med kredit och livsmedelsbutiken meddelade att kundkortet fanns att hämta i kundtjänsten belägen i butiken. Kort därefter hämtades kundkortet upp av en person som genast använder all kredit på kortet genom diverse inköp i butiken. Senare kunde man konstatera att företaget aldrig haft för avsikt att betala för krediten och har gjort sig onåbara via telefon och mejl. Det framkom även att samma företag genomfört flera ansökningar i snabb följd hos flera livsmedelsbutiker.

Rekommendationer

  • Informera er personal om tillvägagångssättet.
  • Gör en noggrann bakgrundskontroll på företag ni inte gjort affärer med tidigare. Om ni känner er osäkra, gör inte större affärer än vad ni klarar att förlora.
  • Var uppmärksam på kunder som vill ha brådskande leverans oavsett kostnad.
  • Var uppmärksam på om det sker oproportionerligt många beställningar rörande samma typ av varor, från en och samma kund.
  • Se gärna över rutinerna regelbundet kring vilka uppgifter som krävs för att bli beviljad en kundkredit i just din butik.
  • Anmäl via appen och tipsa era butiksgrannar om ni drabbas!
Publicerad: 2022.11.15 Senast uppdaterad: 2022.11.15