Varning för organiserade köttstölder

Varning från Örebro. Flera gärningspersoner agerar tillsammans och stjäl större mängder kött.

Just nu får vi på Säkerhetscenter in anmälningar från Örebro. I ett av fallen går två gärningspersoner in i en livsmedelsbutik och direkt fram till köttdisken, där stoppar de på sig mängder med kött innanför deras jackor. Det rör sig bland annat om dyrare köttprodukter så som oxfilé. Gärningspersonerna går därefter ifrån köttdisken och direkt mot kassaområdet där personalen ber gärningspersonerna att visa upp vad de har innanför jackorna, båda vägrar och lämnar butiken skyndsamt med mer än femton kilo kött.   

Rekommendationer

  • Informera er personal
  • Om någon tittar efter dig i butiken, gå dit. Det är antingen en kund som behöver hjälp eller en tjuv som vill ha dig under uppsikt.
  • Se till att butiken har ett system eller rutin för hur personalen ska kunna påkalla varandras uppmärksamhet vid misstanke om stöld.
  • Gör en ”svinnkarta” för att kartlägga stölderna.
  • Se till att personalen går förbi de ”hotspots” som svinnkartan visar.
  • Överväg att sätta upp speglar eller kameror vid dolda utrymmen.
  • Placera om möjligt stöldbegärliga varor väl synliga så att personalen kan ha varorna under uppsikt.
  • Har du drabbats, eller har du något tips? Anmäl via appen!

 

Dan Eriksson
Publicerad: 2022.11.21 Senast uppdaterad: 2022.11.21