Organiserade stölder av kött i Motala

Fyller papperspåsar med kött och springer ut genom nödutgången

I ett av fallen gick två gärningspersoner in i en livsmedelsbutik, väl inne i butiken tog de med sig varsin dragkorg. De placerade en tom papperskasse i respektive dragkorg som de fyllde med stora mängder kött. För att dölja köttet stoppade de ner en papperspåse ovanpå den befintliga som var fylld med kött. Därefter gick de båda gärningspersonerna runt i butiken och plockade ner diverse varor i den översta papperspåsen. Efter cirka tjugo minuter stannade de båda gärningspersonerna upp och ser sig omkring efter butikspersonalen. När gärningspersonerna inte observerade någon butikspersonal i närheten plockade de snabbt upp papperspåsen fylld med kött och sprang ut genom en nödutgång och försvinner från platsen. Dragvagnen med de övriga varorna lämnades kvar i butiken.  

Rekommendationer

  • Informera er personal
  • Om någon tittar efter dig i butiken, gå dit. Det är antingen en kund som behöver hjälp eller en tjuv som vill ha dig under uppsikt.
  • Se till att butiken har ett system eller rutin för hur personalen ska kunna påkalla varandras uppmärksamhet vid misstanke om stöld.
  • Gör en ”svinnkarta” för att kartlägga stölderna.
  • Se till att personalen går förbi de ”hotspots” som svinnkartan visar.
  • Överväg att sätta upp speglar eller kameror vid dolda utrymmen.
  • Placera om möjligt stöldbegärliga varor väl synliga så att personalen kan ha varorna under uppsikt.
  • Har du drabbats, eller har du något tips? Anmäl via appen!
Dan Eriksson
Publicerad: 2022.11.22 Senast uppdaterad: 2022.11.22