Använd starka lösenord inom ditt företag

Att skydda dina lösenord är avgörande för att förhindra att någon obehörig får tillgång till din information och dina användarkonton.

Lösenord är våra nycklar på internet då det är så vi identifierar oss på olika webbsidor. Ett starkt lösenord hjälper dig att skydda din personliga information så väl som din identitet och dina pengar. 

Så hur ska man tänka då?

 Nedan följer några tips på hur du skapar starka lösenord:

  • Aktivera och använd tvåfaktorsautentisering där det erbjuds. Det gör dina konton mycket svårare att kapa.
  • Undvik vanliga lösenord, det vill säga enstaka ord, namn eller tangentbordskombinationer.
  • Undvik personliga referenser, ingen ska genom att läsa på lite om dig kunna gissa ditt lösenord.
  • Välj ett långt lösenord, minst 12 tecken. Ett tips är att använda sig av meningar. Säkerheten ökar ytterligare om du varierar stora och små bokstäver med siffror och specialtecken som # € % & / ( )
  • Se till att ha unika lösenord för alla tjänster. Genom att ha unika lösenord säkerställer du att ett dataintrång eller slarv någonstans inte drabbar dina andra konton.
  • Använd med fördel en lösenordshanterar för att komma ihåg dina lösenord. 
  • Viktigast är ditt lösenord till din mejl, då det är via mejlkontot du kan byta och begära nytt lösenord till alla övriga tjänster.
  • Byt bara lösenord om du tror det blivit röjt (undvik tremånadersbyten som tenderar att leda till svaga lösenord).
  • Spara inte dina lösenord i webbläsaren.

 

tank-sakert_logoplatta-uppd webb.jpg

Nina Jelver
Publicerad: 2022.10.24 Senast uppdaterad: 2022.11.14