Varning för köttstölder i södra Stockholm

Just nu får vi på Säkerhetscenter in många anmälningar om köttstölder i södra Stockholm.

Gärningspersonerna går förbi köttet och lägger ner det i sina kundkorgar. Vi ser att de brukar täcka över köttet med andra varor. När de har fyllt sina korgar med kött så går de till ett dolt utrymme. Där lastar de över köttet i medhavd väska eller i en ”dramaten”. Korgarna lämnas kvar och gärningspersonerna går lugnt ut ur butiken med köttet. Vi ser att de framför allt riktar in sig på nötkött.

Rekommendationer

  • Informera er personal
  • Var uppmärksam på om det är någon som går runt med väska i butiken
  • Om någon tittar efter dig i butiken, gå dit. Det är antingen en kund som behöver hjälp eller en tjuv som vill ha dig under uppsikt
  • Se till att butiken har ett system eller rutin för hur personalen ska kunna påkalla varandras uppmärksamhet vid misstanke om stöld
  • Gör en ”svinnkarta” för att kartlägga stölderna
  • Se till att personalen går förbi de ”hotspots” som svinnkartan visar
  • Överväg att sätta upp speglar eller kameror vid dolda utrymmen
  • Placera stöldbegärliga varor väl synliga så att personalen har varorna under uppsikt
  • Har du drabbats, eller har du något tips? Anmäl via appen!
Publicerad: 2022.09.01 Senast uppdaterad: 2022.09.12