Varning!
Var uppmärksam!
Status Namn Bolagsnamn Publicerad Kommentarer
SFR Svenska Företagsregistret SBU Svenska Bolags Unite AB 2016.08.31
Länsdelen.se B & B Sverige KB 2016.08.19
MENIG Menig AB 2016.08.17 6
Klimatmagasinet SGG C. AB 2016.07.15 1
MONSTERJOBB Stockholm Marketing Group AB 2016.06.22 1
Marknadskanalen All Business Online Sweden AB 2014.11.19 4
McKinsey&Company (kapat namn) McKinsey & Company (kapat namn) 2019.02.07
Stockholms Elbolag Stockholms Elbolag AB 2019.09.19 49
MomsNr. / VAT ld. EUCOMDAT Company Data GmbH 2014.12.23
TPS TPS Trademark and Patent Service 2014.01.16 1
REGISTRATION OF TRADEMARK SELECTION Trademark Selection 2016.05.12
IPTO International Patent & Trademark Organization 2016.02.01
Intellectual Property Office I I P International Intellectual Property Office 2016.01.26
WPTS World Patent & Trademark Service 2016.01.26
WPAT WPAT 2016.01.25