Observera! Dessa uppgifter är hämtade från fakturan och kan medvetet vara felaktiga.
Bolagsnamn:
Media Golden AB
Organisationsnummer:
559285-0647
Adress:
Hässelby Torg 18, Box 272 CAFÉ NICE
Telefonnummer:
0707-31 77 45
Bankgiro:
5591-4956
E-postadress: