Observera! Dessa uppgifter är hämtade från fakturan och kan medvetet vara felaktiga.
Bolagsnamn:
Design Story AB
Organisationsnummer:
556955-6292
Adress:
Box 643, 114 11 STOCKHOLM
Bankgiro:
466-3365