Observera! Dessa uppgifter är hämtade från fakturan och kan medvetet vara felaktiga.
Bolagsnamn:
La Roshe AB
Organisationsnummer:
556856-3596
Adress:
Box 1093, 114 79 STOCKHOLM
Bankgiro:
722-6854