Observera! Dessa uppgifter är hämtade från fakturan och kan medvetet vara felaktiga.
Bolagsnamn:
ASMK Marketing AB
Organisationsnummer:
556798-9701
Adress:
Grevturegatan 30, 114 38 STOCKHOLM
Bankgiro:
428-6340