Affärsinfo

ASMK Marketing AB

Organisationsnummer: 556798-9701
Adress: Grevturegatan 30
Postadress: 114 38 STOCKHOLM
Bankgiro: 428-6340

FAKTURA

Känner du dig vilseledd av det här företaget?
Läs mer om hur du hanterar en bluffaktura här.

Mer information om Affärsinfo
Affärsinfo ringer upp och hänvisar till tidigare avtal för att sedan leda dig till att avsluta tjänsten. Detta trots att ett avtal aldrig funnits. Avslutet används istället som en order.

Registreringsdatum 2010-01-11
F-Skatt 2010-02-01
Moms 2019-07-23
Publicerad: 2020.03.09 Senast uppdaterad: 2020.03.09

Skriv en kommentar