Observera! Dessa uppgifter är hämtade från fakturan och kan medvetet vara felaktiga.
Bolagsnamn:
Media Golden AB
Organisationsnummer:
559285-0647
Adress:
BOX 272 Café Nice, 165 55 HÄSSELBY
Telefonnummer:
0707-31 77 45
Bankgiro:
5591-4956
E-postadress:
Hemsida:
http://www.annonshjalpen.se