BMS Norden AB

BMS Norden AB

Organisationsnummer: 556937-7335
Adress: Alströmersgatan 20
Postadress: 112 47 STOCKHOLM

FAKTURA

Känner du dig vilseledd av det här företaget?
Läs mer om hur du hanterar en bluffaktura här.

Mer information om BMS Norden AB:

BMS Norden AB skickar ut fakturor på sanering och desinfektionstjänster som aldrig beställts.

Olika bankgiro 5075-1973, 724-3140, 5562-1734 och plusgiro 493 88 04-4

Registreringsdatum 2013-09-13
F-Skatt 2013-09-13
Moms 2013-09-13
Publicerad: 2020.04.23 Senast uppdaterad: 2020.04.23

Skriv en kommentar