Observera! Dessa uppgifter är hämtade från fakturan och kan medvetet vara felaktiga.
Bolagsnamn:
Butcher Invest AB
Organisationsnummer:
559004-4623
Adress:
Drottninggatan 2
Telefonnummer:
SMS 079-331 42 66
Bankgiro:
848-7233