Observera! Dessa uppgifter är hämtade från fakturan och kan medvetet vara felaktiga.
Bolagsnamn:
Eworki Plattforms AB
Organisationsnummer:
559166-9162
Adress:
Renstiernas gata 23, Box 689, 116 31 STOCKHOLM
Bankgiro:
284-7614
E-postadress: