Observera! Dessa uppgifter är hämtade från fakturan och kan medvetet vara felaktiga.
Bolagsnamn:
Eworki Plattforms AB
Organisationsnummer:
559166-9162
Adress:
Box 689, Renstiernasgatan 23, 116 31 Stockholm
Telefonnummer:
0733348908
Bankgiro:
284-7614
E-postadress: