Observera! Dessa uppgifter är hämtade från fakturan och kan medvetet vara felaktiga.
Bolagsnamn:
ASMK Marketing AB
Organisationsnummer:
556798-9701
Adress:
GrevTuregatan 30
Bankgiro:
428-6340