Observera! Dessa uppgifter är hämtade från fakturan och kan medvetet vara felaktiga.
Bolagsnamn:
Mysore one AB (u.ä)
Organisationsnummer:
559075-8974
Adress:
Box 1912, 111 22 STOCKHOLM
Telefonnummer:
08-501 646 90
Bankgiro:
795-7699