Observera! Dessa uppgifter är hämtade från fakturan och kan medvetet vara felaktiga.
Bolagsnamn:
Insolventia AB
Organisationsnummer:
556555-1743
Adress:
Box 656, 631 08 ESKILSTUNA
Bankgiro:
353-6034