Observera! Dessa uppgifter är hämtade från fakturan och kan medvetet vara felaktiga.
Bolagsnamn:
JAS Gruppen AB
Organisationsnummer:
556987-2657
Adress:
Box 11790, 110 60 STOCKHOLM
Telefonnummer:
08-501 646 36
Bankgiro:
590-8256