Observera! Dessa uppgifter är hämtade från fakturan och kan medvetet vara felaktiga.
Bolagsnamn:
Delius i Örebro AB
Organisationsnummer:
559053-1199
Adress:
Box 11303, 101 20 STOCKHOLM
Telefonnummer:
08-501 646 36
Bankgiro:
5160-6689