Observera! Dessa uppgifter är hämtade från fakturan och kan medvetet vara felaktiga.
Bolagsnamn:
BO-LE Förvaltning AB
Organisationsnummer:
556917-1779
Adress:
Box 10352, 101 20 STOCKHOLM
Telefonnummer:
08-501 646 36
Bankgiro:
5248-3120