Observera! Dessa uppgifter är hämtade från fakturan och kan medvetet vara felaktiga.
Bolagsnamn:
RMC Kommunikation AB
Organisationsnummer:
556446-3171
Adress:
Box 7018, 170 07 SOLNA
Bankgiro:
5786-1551