Observera! Dessa uppgifter är hämtade från fakturan och kan medvetet vara felaktiga.
Bolagsnamn:
Swe Publishing AB
Organisationsnummer:
559154-6832
Adress:
Box 6000, 152 42 Södertälje
Bankgiro:
488-2080
Plusgiro:
893151-1