Observera! Dessa uppgifter är hämtade från fakturan och kan medvetet vara felaktiga.
Bolagsnamn:
Haninge ekonomi & Konsult AB
Organisationsnummer:
556155-9005
Adress:
Ribbings väg 9 , 192 52 SOLLENTUNA
Telefonnummer:
010-100 78 0001
Bankgiro:
195-1086