LEI BOX

LEIBOX AB

Organisationsnummer: 559220-7624
Adress: Mailbox 614
Postadress: 114 11 STOCKHOLM
Bankgiro: 5387-8583

Faktura

Känner du dig vilseledd av det här företaget?   
Läs mer om hur du hanterar en bluffaktura här. 

Mer information om LEI BOX:
Massutskick av fakturor till företag som inte beställt tjänsten, även till bolag som inte behöver registrera LEI-kod. Enligt fakturan ombeds adressaten "betala LEI årsavgiften och validera LEIBOX ansluten till LEI kod xx senast 2020-02-22 för regelefterlevnad och mottagande av digital post inom LEI nätverket och från myndigheter."

Registreringsdatum 2019-10-01
F-Skatt 2019-11-14
Moms 2019-11-14
Publicerad: 2020.02.05 Senast uppdaterad: 2020.02.05

Skriv en kommentar