Observera! Dessa uppgifter är hämtade från fakturan och kan medvetet vara felaktiga.
Bolagsnamn:
Merinfo Sverige AB
Organisationsnummer:
556825-XXXX
Adress:
Hulda Mellgrens Gata 11 B
Telefonnummer:
0769 315 924
Bankgiro:
5267-1096
E-postadress: