Observera! Dessa uppgifter är hämtade från fakturan och kan medvetet vara felaktiga.
Bolagsnamn:
Nordisk Webhantering
Organisationsnummer:
559050-4345
Adress:
Frukthandlarvägen 7
Telefonnummer:
076-911 67 36
Bankgiro:
259-8621
Plusgiro:
793930-9