Observera! Dessa uppgifter är hämtade från fakturan och kan medvetet vara felaktiga.
Bolagsnamn:
Nummerupplysningen Ou
Organisationsnummer:
11550212
Adress:
Tatari 30-3, 101 16 TALLINN
Telefonnummer:
010-1010100
Bankgiro:
135-7680, 151-7424, 117-3954, 893-8169, 5050-3937, 5044-7069, 460-1233