Observera! Dessa uppgifter är hämtade från fakturan och kan medvetet vara felaktiga.
Bolagsnamn:
One Webhotell AB
Organisationsnummer:
556984-7659 (Khuram AB)
Adress:
Regementsgatan 10
Bankgiro:
579-6925