RPT SERVIS

Registration of the International Patent

Adress: P.O Box 75
Postadress: CZ-69002, Czech Republic
Bankgiro: SK61 1100 0000 0029 4646 0445

Erbjudande

Känner du dig vilseledd av det här företaget? 
Läs mer om hur du hanterar en bluffaktura här.

Mer information om RPT Servis

Företaget skickar ut erbjudande som kan uppfattas som en faktura gällande en registrering i en utländsk databas.

Publicerad: 2015.06.01 Senast uppdaterad: 2015.06.01

Skriv en kommentar