Observera! Dessa uppgifter är hämtade från fakturan och kan medvetet vara felaktiga.
Bolagsnamn:
SVENSKA PERSONALLIGGARE AB
Organisationsnummer:
556916-5094
Adress:
Box 72
Telefonnummer:
0793-295 501
Bankgiro:
5059-3466